#BORDERPRIDE
#BORDERPRIDE

BorderPride 2017

”Rajattoman rakkauden” tapahtuma eli BorderPride on Meri-Lapin SETA ry:n ideoima ja kehittämä yhdenvertaisuutta edistävä tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Meri-Lapin SETA ry halusi tehdä historiaa ja järjestää oman toiminta-alueensa ihka ensimmäisen pride-tapatuman. Siitä haluttiin tehdä monella tapaa ainutlaatuinen ja paikaksi valikoitu Tornio-Haaparanta.  Sijainti mahdollisti tehdä jotain, mitä muualla ei ollut ennen tehty, pride-kulkueen reitti kulki valtakunnan rajan yli. Tapahtuma järjestettiin 25.-27.8.2017 ja yhteistyössä olivat mukana Tornion kaupunki, Haaparannan kunta ja Aineen taidemuseo.  Vaikka Aineen taidemuseo on osa Tornion kaupunkia, sen rooli tapahtumassa oli merkittävä ja siksi se on syytä mainita erikseen. Muita mukana olleita yrityksiä olivat mm. My favorite piece, Crea ja Raketa. 

BorderPride 2017 pyrki kasvattamaan Meri-Lapin viihtyvyyttä sateenkaarikansan keskuudessa ja tuomaan esille Meri-Lapin alueen ainutlaatuisuutta, kuten pienten kaupunkien/kuntien välistä yhteistyötä, Suomen ja Ruotsin välistä valtakunnanrajaa sekä merilappilaisten positiivista elämänasennetta. Tapahtumaviikonlopun sisältö koostui monenlaisista tapahtumista molemmin puolin rajaa, joita olivat mm. Aineen taidemuseon seminaari ”Konsten och den sexuella identiteten”, Statonin Nuortenbileet, Pride-kulkue ja Perheidentapahtuma, Umpitunnelin Pääbileet  sekä Haaparannan seurakunnan sateenkaarimessu.  Kolmen päivän aikana eri tapahtumat keräsivät yhteensä n. 1500 osallistujaa ja tapahtumaviikonloppu sai osakseen paljon mediahuomiota niin Suomen kuin Ruotsin puolella (Lapin kansa, SVT). BorderPride 2017 oli myös osa Suomi 100-juhlavuoden ja Suomi 100 sateenkaaren väreissä -tapahtumakalenteria.

Kaikki tapahtuman saama huomio ei suinkaan ollut positiivista, vaan tapahtuma keräsi valitettavasti myös negatiivisia reaktioita. Näyttävimpänä niistä oli sateenkaarilippujen varastaminen Aineen taidemuseon ja Svefin lippuntangoista kulkuetta edeltävänä iltana. Muita negatiivisia reaktioita olivat paikallisten asukkaiden epäasialliset huutelut prideosallistujille kauppakeskuksessa sekä vihapuhe Tornio sanoin ja kuvin- Facebook-ryhmässä. Kaikesta huolimatta järjestäjien saaman palautteen mukaan osallistujat viihtyivät ja se on tärkeintä. Myös ihmisten tietoisuus Meri-Lapin SETAn toiminnasta lisääntyi ja yhdistyksen koulutuskalenteri olikin täynnä kevääseen 2018 saakka.